Normes bàsiques per a tots els cursos

Es poden començar en qualsevol moment de l’any, i estan destinats a tot tipus de persones: principiants, intermedis i avançats. En tots ells, els materials i l’ús d’eines, estan inclosos, pel que no has de dur res a classe.

PAUTES BÀSIQUES PER A TOTS ELS CURSOS

Són algunes normes que ajuden a que les activitats es desenvolupin amb harmonia, tant per als que presencien les classes, com per qui les donem. Els suggeriments són benvingudes.

1. L’import de cada curs s’abona l’1 al 5 de cada mes, per avançat. Es prega puntualitat.

2. La falta d’assistència a les classes no implica l’impagament de la mensualitat.

3. La quantitat de classes mensuals es pacta en començar el mes, si després decideixes fer menys, els diners proporcional no es retorna.

4. El preu dels cursos inclou tot el material necessari. No hi ha despeses extres, excepte si l’alumne vol utilitzar bastidors de tela per a pintar, que corren al seu càrrec, així com tots els altres materials o quantitats grans d’ells que no entrin dins del programa.

5. Quan no es pugui anar a una classe i es vulgui recuperar, s’ha d’avisar amb anticipació per poder organitzar els horaris. En cas contrari, la classe es perd. La possibilitat de recuperar classes no és obligació del taller. Els avisos han de ser per mail, telèfon, Whatsapp o SMS. Si s’avisa sobre l’hora, la classe es perd.

6. Les classes es poden recuperar únicament dins del mes en curs.

7. Els dies festius no es recuperen.

8. Qui hagi de marxar abans de la finalització de la classe, o arribi tard, no tindrà dret a recuperar els minuts que faltaven.

9. El taller es reserva el dret de reprogramar un horari si no hi hagués la quantitat mínima d’alumnes.

10. Dins dels cursos regulars, cada classe té una durada de dues hores (2 hs.), On s’inclouen els últims 10 minuts per recollir els materials, netejar paletes i eines, guardar els treballs i deixar la zona utilitzada en condicions.

11. Dins dels cursos intensius, la durada de cada classe depèn de l’alumne. La durada total dels cursos intensius és d’un mes i mig, llevat que s’hagi pactat de manera diferent anteriorment.

12. Els treballs realitzats han de retirar del taller en un màxim d’un (1) mes després de la finalització del curs. Des d’aleshores no podem fer-nos responsables.

13. En casos especials sempre podem intentar posar-nos d’acord, però procurant que les solucions beneficiïn tots dos interessats.